Moss kommune

Jeg er flyktning og ønsker å delta i introduksjonsprogrammet

Flyktningtjenesten koordinerer innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Antallet flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk.

Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere». Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet