Moss kommune

Er du flyktning og trenger hjelp til bosetting

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Moss kommune.