Moss kommune

Tverrfaglig team Housing First

Housing First i Moss er et aktivt oppsøkende tverrfaglig team som er sammensatt av personer med ulik erfaring. Housing First er en ikke vedtaksbasert tjeneste hvor bolig er i fokus. Hjelpen er frivillig, og varer så lenge det er behov.