Moss kommune

Trenger du hjelp til å betale depositum når du skal leie bolig?

Ta kontakt med Boligsosial avdeling dersom du trenger hjelp til å betale depositum eller har spørsmål om depositums- eller husleiegaranti og bostøtte.