Moss kommune

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan du være berettiget til bostøtte.

Dersom du ønsker å søke bostøtte er søknadsfrist den 25. I hver måned. Innvilget bostøtte utbetales etterskuddsvis den 20. I påfølgende måned.

Bostøtte må søkes elektronisk på Husbanken.no

Her søker du om bostøtte

Bostøtte til høye strømutgifter

Hvis du har lav inntekt, kan du ha rett til bostøtte til høye strømutgifter i vinter. 

Du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april. Søknadsfristen er utsatt for å gi flere mulighet til å motta bostøtte og strømstøtte i måneder med høye strømpriser.

Hvis du ønsker å søke om bostøtte for desember og/eller januar, må du søke på papir med skjemaet du finner her: Slik søker du om bostøtte etter fristen - Husbanken

Les mer på husbanken.no eller spør oss om hvordan du søker.