Moss kommune

Klage og tilbakemelding NAV Moss

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått fra NAV, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på arbeidsmarkedstiltak eller på service.

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kontaktsenter (gjelder også nødsituasjoner)
Tlf. 55 55 33 33 (åpningstider kl. 09.00 – 15.00)
Du kan også møte opp i publikumsmottaket kl. 10.00 til 14.00.
Besøksadresse: Kongens gate 34, 1530 Moss
Postadresse: NAV Moss, pb. 158, 1501 Moss

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no.
Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre.

Dersom klagen din gjelder et vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, skal du levere klagen din til NAV Moss. NAV Moss kan gi råd og veiledning vedrørende klagefremsettelse. Dersom NAV Moss ikke gir deg medhold i klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Dersom klagen din gjelder en statlig ytelse, finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på vedtaket på informasjonsside "Klage og tilbakemelding" på nav.no.

Uansett hva du ønsker å klage på kan du få bistand til utforming av klage på NAV-kontoret. Du kan få informasjon om hvordan du går frem ved å ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.