Moss kommune

Trenger du hjelp til å betale depositum når du skal leie bolig?

Ta kontakt med Boligsosial avdeling dersom du trenger hjelp til å betale depositum eller har spørsmål om depositums- eller husleiegaranti og bostøtte. 

Kontaktinformasjon

Boligsosial avdeling
NAV Moss

Kongensgate 34
Postboks 175
1530 Moss
post@moss.kommune.no
Telefon: 
954 42 189,
488 95 397,

400 38 767

Dersom du skal søke økonomisk sosialhjelp anbefaler vi deg å gjøre dette elektronisk på nav.no
Du finner mer informasjon i denne artikkelen: økonomisk sosial hjelp.
Hvis du ønsker å sende søknad via ordinær post, kan du laste ned søknadsskjema på vår nettside
Du kan også hente skjemaet på NAV-kontoret i Moss.

Mer informasjon om tildeling av kommunal bolig: 
Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Moss kommune (PDF, 137 kB).