Moss kommune

Støtte til depositum på leiebolig

Ta kontakt med Boligsosial avdeling dersom du trenger hjelp til å betale depositum eller har spørsmål om depositums- eller husleiegaranti.