Moss kommune

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan du være berettiget til bostøtte.

Dersom du ønsker å søke bostøtte er søknadsfrist den 25. I hver måned. Innvilget bostøtte utbetales etterskuddsvis den 20. I påfølgende måned.

Bostøtte må søkes elektronisk på Husbanken.no

Her søker du om bostøtte

Les mer på husbanken.no eller spør oss om hvordan du søker.