Moss kommune

Barnevern, bolig og inkludering

Enheten består av ulike fagfelt som jobber sosialfaglig og endringsrettet med barn, unge, voksne og familier. Målet med å samle disse er å styrke helhetsperspektivet på familiene, og å gi mer oppmerksomhet til arbeid med sosioøkonomiske forhold.