Moss kommune

Redusert foreldrebetaling

Kort fortalt: 
Husk å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid innen 01. juni for at vedtaket skal gjelde fra august. 
 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling 

 

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 1. juni, hvert år. 

Du kan søke hele året, som hovedregel gjelder vedtak fra måneden etter du har søkt. 

Ingen skal betale mer enn 6% av husstandens samlede person – og kapitalinntekt i foreldrebetaling.
Fra 01.01.2023 har husstander med lavere inntekt enn 550.000,- rett på redusert oppholdsbetaling.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Dersom et barn bosatt i Moss har barnehageplass i en annen kommune, skal søknaden fremmes til Moss kommune. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår av gangen. Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret skjer på elektronisk skjema på Moss kommunes hjemmesider.

Kommunen innhenter automatisk siste tilgjengelig skattemelding som dokumentasjon på husholdningens inntekt. Har du lavere inntekt enn siste skattemelding viser,  må du sende inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Dokumentasjon kan være siste lønnslipp eller vedtak fra nav. 

Har ikke du eller barnet norsk fødselsnummer må du søke manuelt. Ta kontakt med kommunetorget eller barnehagen. 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling