Moss kommune

Redusert foreldrebetaling

Kort fortalt: 
Husk å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid innen 01. juni for at vedtaket skal gjelde fra august. 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling 

 

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt barnehageår, må du søke innen 1. juni, hvert år. 

Ingen skal betale mer enn 6% av husstandens samlede person – og kapitalinntekt i foreldrebetaling.
Fra 01.01.2022 har husstander med lavere inntekt enn 607.750,- rett på redusert oppholdsbetaling.
Fra 01.08.22 vil summen være 559.166,- da oppholdsbetalingen i barnehage reduseres. 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Dersom et barn bosatt i Moss har barnehageplass i en annen kommune, skal søknaden fremmes til Moss kommune. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår av gangen. Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret skjer på elektronisk skjema på Moss kommunes hjemmesider.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling