Moss kommune

Gratis kjernetid

Kort fortalt: 
Husk å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid innen 01. juni for at vedtaket skal gjelde fra august. 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 598 825 har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke. For 2-åringene gjelder ordningen fra august det året de fyller to år. Fra 01.08.2023 er inntektsgrensen kr. 615.590

Ordningen er søknadsbasert, og de 20 timene trekkes fra på fakturaen basert på oppholdstiden til barnet. 

Du må søke for hvert barnehageår.

De samme reglene for dokumentasjon, husholdning og vedtakets varighet gjelder for gratis kjernetid som for den andre reduksjonsordningen, se punktet om redusert foreldrebetaling.

Alle som har vedtak om gratis oppholdstid i barnehageåret 2022/2023, og alle nye brukere, må søke innen 1. juni for at vedtaket skal gjelde fra 15. august 2023.