Moss kommune

Åpen barnehage Øreåsen

Vi ønsker velkommen til Åpen barnehage på Øreåsen!
Småbarnsfamilier med barn 0-6 år, med bosted i Moss Kommune, er hjertelig velkommen.

Åpen barnehage holder feriestengt i uke 28, 29 og 30. Fra 1.august er vi klare med ny ukeplan.

Åpningstid: Mandag og onsdag kl.10.00-14.00 

Kom og gå innenfor åpningstiden, ingen påmelding nødvendig!

Vi kan nå ønske velkommen til lek og sangsamling på Solli skole. Ta gjerne med lunsj. Vi setter frem kaffe og kakao. 

Velkommen!

Besøksadresse:  Øreåsveien 11, 1528 Moss

Kontakt: Tlf.nr: 98904085