Moss kommune

Åpen barnehage Åvangen

Vi ønsker velkommen til Åpen barnehage på Åvangen!
Småbarnsfamilier med barn 0-6 år, med bosted i Moss kommune, er hjertelig velkommen.

Åpningstid: Tirsdag og torsdag kl.10.00 – 14.00.


Besøksadresse: Skredderveien 100 1537 Moss

Velkommen til lek og sangsamling. Ta gjerne med lunsj, vi setter frem kaffe og kakao!

Velkommen!