Moss kommune

Foreldreveiledning 3 - 12 år (PMTO)

PMTO-terapi er et tilbud til foreldre med barn mellom 3 og 12 år som strever med atferds-utfordringer og der samspillet i familien er negativt og fastlåst over tid.

Tilbudet er hjelpsomt i familier der det er mye krangling, hyppige sinneutbrudd, der barnet nekter å følge beskjeder eller bryter regler.

Kontaktinformasjon

E-post:

familieteam@moss.kommune.no

Adresse:
Kirkegata 14,
1530 Moss

 

PMTO kombinerer vi foreldrenes ekspertise på eget barn med vår kunnskap om barn som strever. Vi øver sammen på konkrete, virksomme måter å møte barnet på, og foreldrene får oppgaver som skal utføres hjemme mellom hver time.

Vi møtes ukentlig, tilbudet er gratis og det trengs ingen henvisning.

Vi er er lavterskeltilbud. Jo tidligere vi starter å jobbe sammen, jo lettere er det å få til en positiv utvikling.

Målet med tilbudet er å hjelpe foreldre til å gjenopprette en positiv relasjon til barna sine slik at familien får det bedre og barna får den støtten og varmen de trenger fra de voksne rundt seg.

Fyll inn i kontakskjemaet under, så kontakter vi deg og inviterer til en kartleggingssamtale der vi finner ut sammen om dette kan være riktig tilbud for dere. 

Vi har for tiden stor pågang og foreldre som henvender seg vil bli kontaktet i løpet av januar 2023.

Kontaktskjema PMTO         

Trekke samtykker              

Les mer om forskningsgrunnlaget og bakgrunnen for programmet på pmto.no og ungsinn.no  

Brosjyre PMTO 2020 (PDF, 371 kB)    TIBIR årsrapport 2019   TIBIR årsrapport 2020   TIBIR årsrapport 2021