Søknad om utplassering av boks til tekstil innsamling for ideelle organisasjoner

Ideelle organisasjoner kan søke om å få plassere ut boks til tekstilinnsamling (kalt tekstiltårn) på kommunal grunn. Dette er bokser hvor publikum kan levere brukte tekstiler til ombruk eller gjenvinning

Tekstiltårnene kan for eksempel plasseres på parkeringsplasser, eller andre tilgjengelige kommunale områder. Dersom man ønsker å sette ut tekstiltårn på en eiendom som ikke er kommunal, må man ta kontakt med grunneier.

Søknadsordningen er innført for å sikre at tektstiltårnene får en hensiktsmessig plassering, slik at de ikke er til hinder for trafikk og liknende. Videre er det viktig at det føres tilsyn med jevne mellomrom for å hindre forsøpling rundt tekstiltårnene.

Moss kommune jobber nå med å kartlegge kapasiteten for utplassering av tekstiltårn på sine eiendommer. Vi ber derfor om at alle aktører som har utplassert tekstiltårn på kommunal grunn søker på nytt.

Søknadsfrist er 5. januar 2024.  

Søknadsskjema for utsetting av tekstiltårn

Retningslinjer for utplassering av tekstiltårn på kommunal grunn - Moss kommune