Moss kommune

Gebyr for husholdnings- og hytterenovasjon

Det skal lønne seg å kildesortere. Har du for stor beholder til restavfall? Mindre restavfallsbeholder eller sjeldnere henting reduserer renovasjonsgebyret. Se hva du kan spare i denne tabellen. 

Fra 2022 blir faktura for hytterenovasjon fordelt på 6 terminer. 

Avgifter for husholdningsrenovasjon:
Avgift: eks. mva: ikl. mva:
Restavfall, 52 tømminger per år:
140 liter (standard) 1 925 2 406
240 liter 3 550 4 438
370 liter 5 540 6 925
660 liter 9 910 12 388
1000 liter 15 295 19 119
Inntil 10 kubikk (m3) container 60 050 75 055
Nedgravde løsninger, per boenhet 2 090 2 613
Restavfall, redusert tømmefrekvens:
140 liter, tømming hver 14 dag 990 1 238
Tilleggsavgift for ekstra tømminger:
Dobbel tømmefrekvens på restavfall i forhold til standard 100 % tillegg 100 % tillegg
Ekstratømming restavfall 140 liter (standard) 450 563
Ekstratømming restavfall 240 liter 475 594
Ekstratømming restavfall 370 liter 510 638
Ekstratømming restavfall 660 liter 600 750
Ekstratømming restavfall 3-5 m3 nedgravd løsning på 3-5 kubikk (m3) 1 220 1 525
Ekstra tømming av utsortert avfall (Papp, papir, plast, glass og metall) 450 563
Dobbel tømmefrekvens for kildesortert avfall 100% tillegg 100% tillegg
Papp og papir, 13 tømminger per år:
240 liter (standard), 370 liter eller 660 liter 285 356
Inntill 10 kubikk (m3) container 22 660 28 325
Plast, 13 tømminger per år:
140 liter (sekk), 240 liter (standard), 370 liter eller 660 liter 285 356
Inntill 10 kubikk (m3) 22 660 28 325
Glass og metall, 13 tømminger per år:
140 liter (standard), 240 liter, 370 liter eller 660 liter 285 356
Gangtillegg for husholdningsrenovasjon:
Henteavstand for restavfall 8-18 meter 565 706
Henteavstand for restavfall 18-28 meter 1 130 1 413
Henteavstand for restavfall 28-38 meter 1 700 2 125
Henteavstand for kildesortering, 8-18 meter 110 138
Henteavstand for kildesortering 18-28 meter 170 213
Henteavstand for kildesortering 28-38 meter 230 288
Fritidsrenovasjon
Hytterenovasjon 1 740 2 175
Campingrenovasjon 825 1 031
Nedgravde løsninger for camping, per enhet 825 1 031