Gebyr for husholdnings- og hytterenovasjon

Det skal lønne seg å kildesortere. Har du for stor beholder til restavfall? Mindre restavfallsbeholder eller sjeldnere henting reduserer renovasjonsgebyret. Se hva du kan spare i denne tabellen. 

Husholdningsrenovasjon - Restavfall

Husholdningsrenovasjon - Restavfall
Tjeneste: Gebyr 2023 Gebyr 2024:
140 liter 2 806 kr 3 594 kr
140 liter, tømming hver 14 dag 1 438 kr 1 838 kr
240 liter 5 150 kr 6 594 kr
360 liter 8 038 kr 10 288 kr
660 liter 14 375 kr 18 400 kr
inntil 10 kubikk (m3) container 87 075 kr 111 456 kr
Nedgravd løsning, per boenhet 3 038 kr 3 650 kr
Gangtillegg henteavstand 8-18 meter takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand 18-28 meter takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand 28-38 meter takst endret se egen tabell
Ekstratømming - dobbel tømmefrekvens i forhold til standard 100% tillegg 100% tillegg
Ekstratømming 140 liter, per gang 588 kr 750 kr
Ekstratømming - 240 liter, per gang 619 kr 794 kr
Ekstratømming - 360 liter, per gang 663 kr 850 kr
Ekstratømming - 660 liter, per gang 781 kr 1000 kr
Ekstratømming - nedgravd løsning 3-5 kubikk (m3), per gang 1 581 kr 2 025 kr
Tømming av restavfall tømmes ukentlig. Alle gebyrer er inkludert moms.

Husholdningsrenovasjon - Kildesortering

Husholdningsrenovasjon - Kildesortering
Tjeneste: Gebyr 2023 Gebyr i 2024
Glass/Metall - tømming av 140 liter (standard), 240 liter, 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Papp/Papir - tømming av 240 liter (Standard), 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Papp/Papir - tømming av 10 kubikk (m3) container 28 325 kr 28 325 kr
Plast - tømming av 140 liter (sekk), 240 liter (Standard), 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Plast - tømming av 10 kubikk (m3) container 28 325 kr 28 325 kr
Gangtillegg henteavstand (8-18 meter) takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand (18-28 meter) takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand (28-38 meter) takst endret se egen tabell
Ekstratømming av kildesortert avfall, per gang. 588 kr 588 kr
Kildesorteringen tømmes månedlig. Alle gebyrer er inkludert moms.

Husholdningsrenovasjon - Gangtillegg

Husholdningsrenovasjon - Gangtillegg
Prisgrupper Gebyr i 2024:
Gangtillegg prisgruppe 1 (8 - 20 meter) 1 406 kr
Gangtillegg prisgruppe 2 (21 - 30 meter) 2 700 kr
Gangtillegg prisgruppe 3 (31 - 40 meter) 4 013 kr
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgifter for fritidsrenovasjon:

Avgifter for fritidsrenovasjon:
Tjeneste: Gebyr 2023: Gebyr 2024:
Hytterenovasjon 2 325 kr 2 800 kr
Campingrenovasjon 1 550 kr 1 863 kr
Nedgravde løsninger for camping, per enhet 1 550 kr 1 863 kr
Tømming i perioden påske til 15 oktober. I tillegg redusert tilbud i perioden fra 15 oktober og frem til påske. Alle gebyrer er inkludert moms