Gebyr for husholdnings- og hytterenovasjon

Det skal lønne seg å kildesortere. Har du for stor beholder til restavfall? Mindre restavfallsbeholder eller sjeldnere henting reduserer renovasjonsgebyret. Se hva du kan spare i denne tabellen. 

Fra 2022 ble faktura for hytterenovasjon fordelt på 6 terminer. 

Husholdningsrenovasjon - Restavfall

Husholdningsrenovasjon - Restavfall
Tjeneste: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
140 liter 2 406 kr 2 806 kr
140 liter, tømming hver 14 dag 1 238 kr 1 438 kr
240 liter 4 438 kr 5 150 kr
360 liter 6 925 kr 8 038 kr
660 liter 12 388 kr 14 375 kr
inntil 10 kubikk (m3) container 75 055 kr 87 075 kr
Nedgravd løsning, per boenhet 2 613 kr 3 038 kr
Gangtillegg henteavstand 8-18 meter 706 kr takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand 18-28 meter 1 413 kr takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand 28-38 meter 2 125 kr takst endret se egen tabell
Ekstratømming - dobbel tømmefrekvens i forhold til standard 100% tillegg 100% tillegg
Ekstratømming 140 liter, per gang 563 kr 588 kr
Ekstratømming - 240 liter, per gang 594 kr 619 kr
Ekstratømming - 360 liter, per gang 638 kr 663 kr
Ekstratømming - 660 liter, per gang 750 kr 781 kr
Ekstratømming - nedgravd løsning 3-5 kubikk (m3), per gang 1 525 kr 1 581 kr
Tømming av restavfall tømmes ukentlig. Alle gebyrer er inkludert moms.

Husholdningsrenovasjon - Kildesortering

Husholdningsrenovasjon - Kildesortering
Tjeneste: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Glass/Metall - tømming av 140 liter (standard), 240 liter, 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Papp/Papir - tømming av 240 liter (Standard), 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Papp/Papir - tømming av 10 kubikk (m3) container 28 325 kr 28 325 kr
Plast - tømming av 140 liter (sekk), 240 liter (Standard), 360 liter og 660 liter beholdere 356 kr 356 kr
Plast - tømming av 10 kubikk (m3) container 28 325 kr 28 325 kr
Gangtillegg henteavstand (8-18 meter) 138 kr takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand (18-28 meter) 213 kr takst endret se egen tabell
Gangtillegg henteavstand (28-38 meter) 288 kr takst endret se egen tabell
Ekstratømming av kildesortert avfall, per gang. 563 kr 588 kr
Kildesorteringen tømmes månedlig. Alle gebyrer er inkludert moms.

Husholdningsrenovasjon - Gangtillegg

Husholdningsrenovasjon - Gangtillegg
Prisgrupper Gebyr i 2023:
Gangtillegg prisgruppe 1 (8 - 20 meter) 1 100kr
Gangtillegg prisgruppe 2 (21 - 30 meter) 2 113 kr
Gangtillegg prisgruppe 3 (31 - 40 meter) 3 138 kr
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgifter for fritidsrenovasjon:

Avgifter for fritidsrenovasjon:
Tjeneste: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Hytterenovasjon 2 175 kr 2 325 kr
Campingrenovasjon 1 031 kr 1 550 kr
Nedgravde løsninger for camping, per enhet 1 031 kr 1 550 kr
Tømming i perioden påske til 15 oktober. I tillegg redusert tilbud i perioden fra 15 oktober og frem til påske. Alle gebyrer er inkludert moms

Fritidsrenovasjon faktureres fordelt på 6 terminer pr. år.