Moss kommune

Avfallsstasjoner

Solgård Avfallsplass ble etablert i 1978 og har utviklet seg til en moderne miljøbedrift med en rekke aktiviteter. Solgård Avfallsplass driftes av MOVAR IKS og ligger i Industriveien 81, 1599 Moss. 

Solgård Avfallsplass