Velkommen til bydelslab Halmstad!

Vi skal utvikle ny kommunedelplan for Halmstad og har i den anledning åpnet et midlertidig kontor i Stasjonsveien 1 for perioden 23 mai til 15 juni 2023. Alle som ønsker å motta litt informasjon om arbeidet eller gi oss innspill er varm velkommen i våre åpningstider.

Ny kommunedelplan skal legge til rette videre utvikling av godt lokalsamfunn med variert boligsammensetning, forbedret grønnstruktur, trygt nærmiljø, møteplasser med gode kvaliteter og tilrettelegging for grønn mobilitet. 

På bydelslaben vil vi arrangere særskilte temadager, der ulike fagpersoner fra kommunen vil være tilstede for å møte dere. Vi tar blant annet for oss temaer som: trafikk, forprosjekt ny barnehage, togparkering, kulturmiljø og naturmangfold. Se program nedenfor.

Våre åpningstider er hverdager fra kl. 12 - 16.

Program for bydelslab Halmstad:

Program for bydelslab Halmstad:
Dato Tema for dagen
30.5.2023 Boligplanen
1.6.2023 Barnehage
6.6.2023 Barnehage
7.6.2023 Togparkering
8.6.2023 Folkehelse, sosial bærekraft. Hjerte for Halmstad
9.6.2023 Bolig, sosial bærekraft
13.6.2023 Kulturmiljø
14.6.2023 Naturmangfold
15.6.2023 Barnehage
Vi er åpent for besøk alle hverdager mellom kl. 12-16 på hverdagene i hele perioden
Velkommen inn! Moss kommune