Moss kommune

Vær oppmerksom på at utbetaling av pensjon fra KLP skjer den 20. i hver måned

KLP er pensjonsleverandør for nye Moss kommune og overtar fra mars utbetaling av pensjon for pensjonister som var i Moss kommunale pensjonskasse

KLP utbetaler pensjon den 20. i hver måned. Det betyr at pensjonsutbetaling som tidligere kom den 12. i måneden, fra og med mars vil komme den 20. i måneden. Det er gitt informasjon til den enkelte om dette både via lønnslipp og på sms fra KLP.

KLP jobber med at den enkelte får sin egen side i KLP, og regner med at dette blir klart i løpet av april. I påvente av dette kan den enkelte ved behov ta kontakt med KLP via www.klp.no eller på telefon 55 54 85 00.