Valgresultat i kommunestyrevalget i Moss 2023

Endelig valgresultat med valgoppgjør for Moss kommune er nå klart. 

Av 41 433 stemmeberettigede, var det 24 357 velgere som stemte, dette gir en valgoppslutningen på 58,79 %.

Partisammensetning i kommunestyret 2023 - 2027:

 

Valgoppgjør

I valgoppgjøret blir resultater fra opptelling av stemmene regnet om til fordeling av representanter. Du finner hele valgoppgjøret i  Valgstyrets møtebok: Valgstyrets møtebok (PDF, 366 kB)

Det nye kommunestyret konstitueres 17. oktober.

Du finner valgresultater på Valgdirektoratets side: Valgresultater