Moss kommune

Ungdata - Fagdag for alle som jobber med ungdom i Moss 

Mandag 12. desember kl. 9 - 15 arrangerer vi Ungdata-fagdag på Moss kulturhus Parkteateret. 

Fagdagen er åpen for samarbeidspartnere som jobber med ungdom. Presse som er interessert i å vite mer om hvordan vi jobber forebyggende med ungdom er også velkommen.

Noe av det du kan forvente å høre mer om: 

  • Ungdom og psykisk helse- helhetlig forebygging
  • Nettverkssamarbeid - laget rundt barnet - nye muligheter i barnevernet
  • Utsett alkoholdebuten - veileder i rusforebyggende arbeid
  • Læringsmiljø - skoletrivselen har økt!
  • Arbeid som nøkkel til samfunnsdeltakelse - NAV
  • Slik kan du lykkes med medvirkning i ungdomsarbeid
  • Dette kan vi gjøre i Moss så flere føler seg inkludert i fritidsaktiviteter
  • Ungdom og kjønnsidentitet
  • Ungdoms digitale liv - slik kan vi ruste ungdom til å ta gode valg - Politiet

Påmeldingsfrist: 5. desember

Deltakelse er gratis. Ved spørsmål, ta kontakt med SLT-koordinator i kommunen, Victoria Hoelstad Borg: victoria.hoelstad.borg@moss.kommune.no

Påmeldingsskjema