Moss kommune

Tilskudd til frivillige organisasjoner - søknadsfrist 20.4.22

lottstift.no Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, for å kompensere for de arrangementene eller aktivitetene som er avlyst grunnet restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med Covid-19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til  31. mars 2022, og andre søkeperiode frem til og med juni 2022. Dere må være registrerte i Frivilligregisteret for å søke.

Her kan du lese mer om ordningen tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet.

Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i nevnte periode ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Arrangementer eller aktivitet som er heit eller delvis gjennomført, kan dere få tilskudd på 70% av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom aktiviteten eller arrangementet er avlyst, kan dere får dekket 50% av kostnadene. Dere kan få tilskudd en gang per aktivitet eller arrangement.

Vi har samlet en oversikt over diverse tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke på. Oversikten over tilskudd til frivillige organisasjoner finner du her.