Moss kommune

Tettere på kommunens tjenester

Hovedutvalg for helse og mestring - Klikk for stort bildeHovedutvalg for helse og mestring Vibeke Weibell Eliassen/Moss kommune Hovedutvalg for helse og mestring startet det nye året med å ha sitt første i  2020-møte på Ekholt sykehjem tirsdag 28. januar. Det er nytt i Moss kommune å legge politiske møter ute i tjenestene. 

- Det er et fint tiltak for å komme litt tettere på tjenestene, sier kommunalsjef for helse og mestring, Eli Thomassen. – Representantene i utvalget ønsket å komme litt tettere på tjenestene, og ved å legge møtene ut i tjenestene blir både de folkevalgte litt bedre kjent med tjenesten, og får møte ansatte og brukere, legger Thomassen til. 

Utvalgsmøtene som gjennomføres ute i tjenestene vil alltid starte med en omvisning der møtet avholdes. På den måten får de folkevalgte i utvalget både informasjon om tjenestene og direkte kontakt med ansatte og brukerne. 

Virksomhetsleder ved Ekholt og Melløs sykehjem, Kristina Aaberg, tok godt vare på besøket fra utvalget og tok representantene med på en rundtur på sykehjemmet. Utvalgsmedlemmene var blant annet opptatt av tilbudet brukerne på Ekholt sykehjem har, og hvordan de blir ivaretatt. 

- Her er det masse aktivitet, sier virksomhetslederen, og spesielt fornøyd er hun med samarbeidet Generasjon M. – De finner på veldig mye fint sammen med de som bor her – det er mye dans, men også lakking av negler og mye annet gøy, legger hun til. 

- Dette vil fortsette med

- Det neste møtet i utvalget blir på Skoggata omsorgsboliger i Moss sentrum, og jeg håper vi kan fortsette å turnere med møtene våre i hele år, sier utvalgsleder i hovedutvalget for helse og mestring, Remi Sølvberg. -  Men det vil selvsagt være virksomhetene selv som velger om de vil ta oss i mot eller ei, skyter han inn. - Jeg håper og tror at dette vil gi et godt eierskap og bedre kjennskap til virksomhetene våre blant medlemmene utvalget, avslutter Sølvberg.

Vil du vite mer om hovedutvalg for helse og mestring?

Utvalget har 11 medlemmer, og har blant annet ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper, forebyggende helsearbeid, miljørettet helsevern og kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde.

Les mer om utvalget her: