Store endringer for Jeløy-trafikanter

Torsdag 24. mars presenterte Viken fylkeskommune endringer i bruk av kanalbrua.

Skisse for planlagte tiltaka på Kanalbroa Viken fylkeskommune  Torsdag 24. mars fikk politikerne i Moss presentert endringene som skjer på bruforbindelsen mellom Jeløy og Moss sentrum. Det skjedde i et ekstraordinært formannskapsmøte.

I dag er det fire felt for biler på Kanalbrua. To felt hver vei. Veien er en fylkesvei, og det Viken fylkeskommune som eier, drifter og vedlikeholder veien. Nå har fylkeskommunen sett at det de kaller den «teoretiske kapasiteten» blitt overskredet. Det vil si at brua ikke tåler like mye samtidig trafikk. 

Som følge av det innfører Viken tiltak, og stenger de to ytterste kjørefeltene på hver side, slik at det blir to felt over brua på midten. Tiltaket er planlagt iverksatt før sommeren. 

- Det må tas grep

Ordfører i Moss kommune, Hanne Tollerud, sier dette blir utfordrende for trafikantene, og ber om at det må komme tiltak som gjør at belastningen for mossesamfunnet ikke blir større enn den må.

- Det er jo et område med veldig mye trafikk, så her må det tas grep. Hvilke tiltak det blir, må vi finne ut av raskt. Dette ansvaret ligger hos fylkeskommunen, men vi i kommunen skal hjelpe til så godt vi kan, sier Tollerud.

Dialog med dem det gjelder er viktig, sier ordføreren.

- Her må fylkeskommunen spørre folk som bor og ferdes i området, handelsstanden og næringslivet, om hva som vil fungere best for dem. Her må det noen gode løsninger på plass, sier hun.

Endringene skjer allerede før sommeren, og kommer til å være slik inntil en ny bru er på plass. Når det kommer, kan ikke fylkeskommunen svare på akkurat nå, men man snakker om flere år. I formannskapet orienterte fylkeskommunen om at arbeidet med ny bru er startet opp gjennom et skisseprosjekt for ny bro og oppstart av reguleringsplan.  

Hva har det å si for trafikkbildet i Moss at to felt på kanalbroa blir stengt? 

Fylkeskommunen har gjort noen beregninger, og de ser for seg følgende konsekvenser:

  • I retning sentrum så kommer konsekvensene til å bli størst om morgenen. 
  • Med lengre kø på Jeløy inn mot Moss sentrum, kan trafikken på de kommunale veiene inn mot Helgerødgata øke, dersom ikke tiltak for å hindre slik gjennomkjøring iverksettes.
  • På ettermiddagen vil det ikke merkes større forsinkelser i retning Moss sentrum.
  • I retning Jeløya regnes det ikke med store trafikale konsekvenser om morgenen.
  • Busstrafikken kan fortsatt gå over brua, men vil få de samme forsinkelsene som bilistene får. 
  • Les mer om tiltakene på nettsiden til Viken fylkeskommune