Status på KOLS prosjektet

Eldre kvinne holder luftveismedisin - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er KOLS?

KOLS er en folkesykdom og antall personer med KOLS vil øke i mange år fremover, både i Norge og globalt. Beregninger viser at innen 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken i verden.

Pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Dette er KOLS-prosjektet

"Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene" er et forskningsprosjekt med målsetting å utvikle spyttprøvesensor og en analyse-app som skal varsle KOLS-pasienter om forverring to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig. Moss kommune er eier av prosjektet.

Forskningsprosjektet utføres av Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med kommunene Moss, Horten, Drammen og Skien, samt Sensovann AS og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).  

Innhenting av spyttprøver i Moss kommune

I Moss kommune gjennomføres den praktiske oppfølgingen av prosjektet av Lina Nærland og Ellen M. M. Dahl i enhet hjemmetjenester.  

 

Fra venstre: Lina Nærland og Ellen M. M. Dahl.

 

Selve innhentingen av spyttprøvene utføres av helsepersonell i Moss kommune.

Testdeltakerne melder tilbake til oss at de synes det er spennende og meningsfullt å være testdeltakere i KOLS-prosjektet. Dette er jo et forskningsarbeid som kan komme andre personer med KOLS til gode i fremtiden.

- Richard Eriksen, hjelpepleier og en av de som innhenter spyttprøver i Moss kommune. 

 

Det er allerede innhentet mange testprøver blant innbyggerne i Moss kommune, og nå jobbes det også med å innhente kunnskap om hvordan testdeltakerne har opplevd det å være involverte i prosjektet. 

 

Det er ekstremt spennende å delta i prosjektet, særlig med hensyn til fremtidens utfordringer.

- Susanne Giglberger, hjelpepleier og en av de som innhenter spyttprøver i Moss kommune.

Les nyeste oppdatering på KOLS prosjektet her (PDF, 279 kB)

Les mer om KOLS prosjektet på Universitetet i Sørøst-Norge sin hjemmeside her