Moss kommune

Snakk med ungdom om rus, vis at du bryr deg! Brev til foresatte ved ungdomsskolene i Moss.

Fem ungdommer står ved siden av hverandre, de smiler og har det gøy sammen - Klikk for stort bildeSommerferien ligger foran oss med ferie og mer fritid. To år med korona har påvirket oss ulikt, og noen vil i større grad enn før teste grenser. 

Sommerferien er en tid med mer festing. Snakk med barna om at du ikke vil at de bruker alkohol eller andre rusmidler. Det du som tenåringsforelder sier til barna dine har betydning. I ungdataundersøkelsen for ungdomsskoleelevene i Moss har de aller fleste svart de har et godt forhold til foreldrene sine og at de lytter mer til foreldrene enn til jevnaldrende når det gjelder sitt syn på alkohol. På ungdomsfester er det ofte tilgang på cannabis. Holdningene til cannabis har blitt mer liberale, samtidig som styrken (THC) har økt. Den skadelige effekten er derfor mye større nå enn før, spesielt blant ungdom.

Hjelp gjerne din ungdom med å finne positive aktiviteter i sommerferien. Vi vil oppfordre alle til å bry seg om både egne ungdommer og ungdom i nærmiljøet. Legg gjerne gåturen innom skoleplassen, parken eller andre steder der ungdom samles og si hei.

Er du bekymret for ungdom som bruker rus i sommer, kontakt gjerne:
Politiet: 02800 / forebyggende politi: 47788573
Ungdomsteam: kontaktskjema for ungdom/foresatt
Fastlege
Helsestasjon for ungdom: 45205635
Barneverntjenesten: 69248000
Barnevernvakta (kveld/helg): 95059217
Forebyggende ruskonsulent (skolehelsetjeneste) Tone M. Grøtvedt: 96949375 (har sommerferie frem til 8. august)
Legevakt: 116 117
 
Med vennlig hilsen,
SLT koordinator, Moss Politi og Forebyggende ruskonsulent (skolehelsetjeneste)