Moss kommune

Planlegger tiltak for å bedre trafikksikkerheten sør for Helgerødgata

Moss kommune har i høst fått flere henvendelser fra innbyggere som opplever utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i området sør for Helgerødgata. Tilbakemeldingene går blant annet ut på at mange bilister velger å benytte sidegatene Sølyalleen og Alby gate for unngå køen i Helgerødgata i rushtiden. Den økte trafikkmengden og høye hastigheter er bekymringsfull, spesielt med tanke på at gatene er er skoleveien til mange elever og brukes av mange ulike trafikantgrupper som gående, syklister og sparkesyklister. 
 
Kommunen har i høst vært på befaring i området, og observasjonene som ble gjort er i overensstemmelse med henvendelsene fra innbyggerne. Det ble blant annet observert biler i høy fart gjennom området, og myke trafikantgrupper på vei til skole og arbeid.

 Direktør for plan, miljø og teknikk, Torunn Årset, orienterte styringsgruppa i Miljøløftet Moss om situasjonen fredag 2. desember, og om hvilke tiltak kommunen vurderer å innføre for å bedre trafikksikkerheten i området. 
 
- Vi tar tilbakemeldingene fra innbyggerne svært alvorlig, og ser at økt trafikk og uforsiktig kjøring skaper utfordringer for trafikksikkerheten i området. Vi ønsker derfor å gjøre tiltak for å bedre trafikksikkerheten til myke trafikantgrupper. Blant tiltakene vi har sett på er fartsdempere som vil begrense trafikken i  boliggater som blant annet brukes som skolevei for elever i barneskolealder, sier direktør for plan, miljø og teknikk, Torunn Årset.

Fartsdempere for å bedre trafikksikkerheten

For å gjøre veien tryggere for både små og store planlegges det å etablere flere fartsdempere i Alby gate, i tillegg til de som allerede er der.  Ved å etablere flere fartsdempere i Alby gate kan vi forvente at sideveier vil oppleve økt trafikk. Vi ønsker derfor å etablere fartsdempere også på disse veiene. Totalt dreier det som om følgende:

  • Syv nye fartsdempere i Alby gate (i tillegg til de tre som allerede er etablert)
  • Totalt fem fartsdempere i gatene Grimsrødgate, Torgny Segerstedsvei og Camilla Colletsgate
De røde strekene er nye fartsdempere kommunen planlegger å etablere i gatene Alby gate, Grimsrødgate, Torgny Segerstedsvei og Camilla Colletsgate. De svarte strekene er farstdempere som allerede er etablert.  - Klikk for stort bildeDe røde strekene er nye fartsdempere kommunen planlegger å etablere i gatene Alby gate, Grimsrødgate, Torgny Segerstedsvei og Camilla Colletsgate. De svarte strekene er farstdempere som allerede er etablert.