Parafin-liknende lukt i Gubbeskogveien

Både Moss kommune og brannvesenet har mottatt flere meldinger om sterk lukt av det som kan likne på parafin, i Gubbeskogveien. Det er ca. 40 husstander i området. 

Saken oppdateres:

Lørdag 25.11.23:

 • Lukten er dessverre fremdeles fremtredende hos enkelte hus i Gubbeskogveien.
 • Vi jobber nå med å spyle rørene fra Midtveien og ned til Gubbeskogveien for å se om vi kan minimere lukten på denne måten
 • Det jobbes videre med å identifisere hvor lukten kommer fra. 

 

Torsdag 31.11.23: 

 • Lukten er dessverre fremdeles fremtredende hos enkelte hus i Gubbeskogveien.
 • Det jobbes videre med å identifisere hvor lukten kommer fra. 
 • Firmaet Recover jobber nå sammen med kommunen for å finne kilden til lukten. 

 

Tirsdag 21.11.23: 

 • Moss kommune fortsetter i ettermiddag søk etter kilden til den parafin-liknende lukten i boligområdet Gubbeskogveien. Vi kommer til å gå innom eiendommene i området der vi har registrert nedgravde tanker. 
 • Det er bestilt et oppdrag fra Eurofins for å bistå med undersøkelser og analyser i området
 • Politiet er varslet om hendelsen, men det foreligger per nå ingen indikasjon på at det har skjedd noe ulovlig. 
 • Vi minner om at det  på generelt grunnlag ikke oppfordres til å oppholde seg over tid i rom der det er intens, parafin-liknende lukt. Det anbefales også god utlufting i rom der det lukter. 

 

Mandag 20.11.23: 

 • Brannvesenet har vært på kontroll i området både søndag og mandag, og Moss kommune har i løpet av mandagen sjekket kummer og ledninger i Gubbeskogveien. 
 • Så langt har vi ikke lykkes i å identifisere lukten, men vi følger situasjonen tett og foretar ytterligere undersøkelser. Der i blant sjekk av oljetanker og dreneringer i området, samt foreta nødvendige målinger. 
 • Kommuneoverlegen er orientert om situasjonen og henviser til at det på generelt grunnlag ikke oppfordres til å oppholde seg over tid i rom der det er intens, parafin-liknende lukt. Det anbefales også god utlufting i rom der det lukter.