Opphevet kokevarselet i nordre bydel

Det er ikke lenger påvist uønskede bakterier i drikkevannet i nordre bydel

Kokevarsel i nordre bydel er opphevet

10.10.2023 klikken 13:45 - Opphevelse av kokevarsel nordre bydel

Vi har nå fått bekreftelse på at drikkevannet i nordre bydel er fritt for uønskede bakterier, og igjen er trygt å drikke. I samråd med kommuneoverlegen friskmelder vi derfor drikkevannet og opphever kokevarselet fra nå 10.10.2023, klokken 13:45.

Før du drikker vannet igjen må du huske:

Det er viktig at du følger punktene under FØR du tar i bruk vannet hjemme hos deg på normalt vis igjen;

  • Når varslet er opphevet er det viktig at du først skyller gjennom alle tappepunkter i minst 5 minutter med kaldt vann. Årsaken til dette er at vi ønsker at dere bytter ut vannet som står i deres private stikkledninger, med rent vann fra det kommunale ledningsnettet.
  • Sjekk at temperaturen i varmtvannstanken din er minimum 75 grader (hvis ikke må du justere opp med termostat på selve varmtvannsberederen, og vente til vannet når 75 grader). Skyll så gjennom med varmtvann i minimum 5 minutter i alle tappepunkter.

 

Vi fortsetter å følger ekstra nøye med på drikkevannskvaliteten en stund fremover i nordre bydel og kommer med informasjon til berørte innbyggere hvis det skjer endringer.

09.10.2023 klokken 15:30 - Fortsatt kokevarsel – men det går i riktig retning. Nå er det færre bakterier i prøvene!

Vi er sikre på at kilden til forurensningen vi fant forrige uke er riktig, og at vi med tiltakene vi har gjort, har klart å stanse forurensingen.

Det tar allikevel litt tid før vannet kan friskmeldes fordi alt det forurensede vannet må byttes ut med friskt vann. Vi jobber kontinuerlig med å spyle rørene for å få vekk det forurensede vannet raskest mulig. 

08.10.2023 klokken 14:00 - Kokevarselet opprettholdes inntil videre. Resultatene fra de siste prøvene (tatt lørdag 7.10) viser fortsatt funn av koliforme bakterier og gjør at kokevarselet må opprettholdes. Det er ingen funn av E.coli i vannet. Vi følger opp videre med daglige prøver og oppdateringer.

Vi minner om rådene for hva du må gjøre når du har fått kokevarsel (FHI.no).

07.10.2023 klokken 13:00 - Resultatene fra gårsdagens prøver (tatt fredag 6.10) viser dessverre fortsatt funn av koliforme bakterier og gjør at kokevarselet opprettholdes. Det er ingen funn av E.coli i vannet. Vi følger opp videre med daglige prøver og oppdateringer.

06.10.2023 klokken 13:55 - Resultatene fra gårsdagens prøver viser dessverre fortsatt funn av koliforme bakterier. Det er ingen funn av E.coli nå heller. Dette betyr at kokevarselet fortsatt opprettholdes. Vi fortsetter med daglige prøver og oppdateringer gjennom helgen.
Vi minner om rådene for hva du må huske når du har fått kokevarsel (på FHI.no).

05.10.2023 klokken 15:00 - Vi har mottatt alle svar fra gårsdagens prøver. Det er ingen funn av E. coli, men fortsatt funn av koliforme bakterier. Funn av koliforme bakterier betyr at kokevarselet opprettholdes inntil videre. Vi har gjort alle undersøkelser vi kan for å finne mulige svakheter i konstruksjonen i høydebassenget. På bakgrunn av de funnene som er gjort har vi iverksatt alle nødvendige strakstiltak og mer permanente utbedringer har høyeste prioritet.  Vi kan likevel ikke med sikkerhet si noe i dag om hvor lenge kokevarselet vil vare, men vi er så sikre som vi kan bli på at tiltak som er iverksatt vil stanse forurensningen sånn at vi i løpet av noen dager kan oppheve kokevarslet. Vi fortsetter å ta daglige prøver og følger situasjonen tett. Innbyggerne vil bli varslet så fort vi er klare til å oppheve kokevarselet.

 

04.10.2023 klokken 14:40 - Prøver fra i går viser igjen funn av E.coli i drikkevannet i nordre bydel i Moss kommune. Vi jobber fortsatt utfra at årsaken til forurensingen er en svakhet i en overgang mellom inspeksjonsluka og selve bassenget på høydebassenget på Skredderåsen, og at det igjen har ført til at urent overflatevann har kommet inn i høydebassenget. Tiltak er iverksatt, og vi antar at funnene i dag er rester av bakterier fra den forurensingen som har vært påvist tidligere. Kokevarselet for nordre bydel må derfor opprettholdes. Vannet fra Moss inn til Vestby har ikke spor av E.coli. Vi samarbeider fortsatt tett med Vestby kommune, men per i dag er forurensingen kun knyttet til drikkevannet i nordre bydel i Moss kommune. 

03.10.2023 klokken 16:50 - Årsaken til det forurensede vannet er mest trolig funnet. 

 

02.10.2023 klokken 14.55 - Man må fortsatt koke vannet. Analysene av søndagens vannprøver viser tegn til bedring, men kokevarselet opprettholdes til prøvene entydig viser at drikkevannet kan friskmeldes.

02.10.2023 klokken 10.00 – Det har gjennom helgen blitt jobbet iherdig med å finne årsaken til bakteriene i drikkevannet, og vi har hatt ekstra ressurser både i felt og på analyse. Det er tatt ekstra prøver også utenfor kokesonen, og det er ikke gjort funn av bakterier der. Moss kommune og Vestby kommune jobber sammen om dette, og i tillegg er MOVAR, Mattilsynet og ekstern ekspertise koblet på, i tillegg til kommuneoverlegene. Det er ikke registrert noen sykdomstilfeller tilknyttet dette.

01.10.2023 - Beboere i nordre bydel må fortsatt koke drikkevannet.

30.09.2023 - Kokevarselet opprettholdes etter nye prøvesvar hvor det er påvist bakterier i vannet. 

  • 29.09.2023 - Det er fremdeles bakteriefunn i vannprøvene vi fikk svar på i dag 29.09, så kokevarselet opprettholdes i samme omfang som tidligere varslet. 

Det blir nå tatt ut nye prøver av drikkevannet daglig, og du som har mottatt kokevarsel vil få ny SMS fra oss når vannet er tilbake til normal god kvalitet. 

Vi jobber med å finne årsaken til denne hendelsen, og det gjøres fortløpende tiltak slik at drikkevannskvaliteten kan komme tilbake til god kvalitet så raskt som mulig.

Alt drikkevann bør fosskoke i ett minutt før det benyttes som drikkevann.

FHIs råd ved kokevarsel:

Hva bør du gjøre hvis du får beskjed om å koke drikkevannet? 

Berørte områder

Området som er berørt er området som kartet viser i rød markering. Alle hus innenfor disse oppgåtte linjene er berørt av kokevarsel for drikkevann. 

  • Fra Tigerplassen i sør.
  • Nordover fra Tigerplassen, på østsiden av Osloveien frem til Osloveien 140. 
  • Fra Osloveien 140 og ut til sjøen og videre helt nord til kommunegrensen til Vestby. 
  • Fra kommunegrensen til Vestby langs E6 sørover, hele veien til Mosseporten
  • Fra Mosseporten, langs innfartsveien til Tigeplassen. 

Adresser som er varslet finner du her (PDF, 928 kB)