Oppgradering av tursti Refsnesskogen - Utsynet

Tirsdag 21. november starter anleggsavdelingen vår med oppgradering av turstien fra Refsnesskogen til Utsynet på Jeløy. 

Det vil arbeides på stien fra mandag - torsdag kl. 07.00-16.00, og fredager kl. 07.00-12.00. Stien vil i innenfor de tidspunktene ikke kunne benyttes, men er åpen utenom disse tidene. Det kan da være redusert fremkommelighet på grunn av arbeidene. Anleggsperioden vil pågå i 6-8 uker. 

Som alternativ for å komme seg til fots mellom Utsynet – Refsnesskogen vil det bli skiltet til en sti ca. 200 meter nord for stien som skal oppgraderes. Denne kan brukes i hele anleggsperioden. Se kartbilde for traseen det skal arbeides på (markert rødt), og sti som kan benyttes som alternativ trase (markert grønn).