Moss kommune

Ny pårørendestrategi

Moss kommune utarbeider ny pårørendestrategi og vi vil i den anledning holde noen workshops med bruker- og pårørendeorganisasjoner. Er du medlem av en organisasjon, og ikke har fått en invitasjon, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Sendt en mail til: elin.hagensen@moss.kommune.no eller en SMS til telefonnummerr: 94130132.