Moss kommune

Nasjonalt koronasertifikat forsvinner

Fra kl 14:00, 07.10.21  vil det ikke lenger være mulig å laste med det nasjonale Koronasertifikatet.

Det er ikke lenger behov for dette innenlands, og regjeringen har derfor bestemt at det skal skjules fra helsenorge.no.

Det nasjonale sertifikatet vil kunne tas frem ved en senere anledning, dersom det blir behov for det.

Koronasertifikatet for reise til EU/EØS vil fremdeles være tilgjengelig for alle på helsenorge.no.

 

Du kan lese mer om koronasertifikatet på helsenorge.no