Moss kommune

Moss kommunes kulturpris og kulturstipend for 2022

Moss kommunes kulturpris:

Utvalg for kultur, aktivitet og inkludering vedtok i sitt møte 24. november å tildele Moss kommunes kulturpris for 2022 til Tor Sørby.

Tor Sørby mottar prisen for sin langvarige og aktive innsats for byens kulturliv. Han er en brobygger mellom mellom både kulturaktører og personer og har gjennom mange års innsats særlig som daglig leder av Arena - Moss kirke- og kultursenter bidratt med både nye kulturkonsepter og vært en samlende deltaker på allerede etablerte arenaer. 

Utdrag fra begrunnelsen til en av forslagsstillerne:

Tor gir et tilbud vi ikke hadde så mye av fra før. Der mye annet går i underholdning og kanskje også mer mainstream har han våget å bygge opp en musikkprofil, hvor han stoler på at ekstrem kvalitet også er nok. Han tør også å utforske et landskap innenfor det som ofte betegnes som ganske smalt, men han gjør det tidvis overraskende bredt, i den forstand at bredden i det han tilbyr er imponerende. Han er også en samarbeidets mann som jobber på tvers i kommunen og er mer opptatt av å skape noe framfor hvem som får æren for det. Det er på høy tid at han får kulturprisen!

Moss kommunes kulturstipend:

I samme møte tildelte utvalget også Moss kommunes kulturstipend 2022 til Emil Nikolaisen.

Emil Nikolaisen er komponist, tekstforfatter, utøvende musiker, arrangør og produsent. Han søkte kulturstipendet for  å videreføre nyetableringen og driften av lokalet i Møllebyen som skal være en base og plattform for et bredt spekter av kulturelle aktiviteter. Kulturstipendet tildeles med begrunnelsen at Emil Nikolaisens prosjekt er nyskapende idet det er et flerbrukskonsept som skal komme mange målgrupper til gode. Nikolaisen er en aktiv kulturaktør som har etablert en spennende kulturscene i Møllebyen som vil styrke det allerede etablerte kulturmiljøet som finnes der

Kulturprisen og kulturstipendet vil overrekkes på Kommunal Hedersfest som skal arrangeres på nyåret.

Vi gratulerer!