Moss kommune

Moss kommune søker medlemmer til oppgaveutvalg

Vi søker personer til å bli med i et pilotprosjekt hvor folkevalgte og innbyggere skal jobbe sammen om å lage god politikk om temaet: «Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for barn og unge i Moss. 
Oppdraget er å utarbeide en rapport som kommunen kan bruke som kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet.

Kommunestyret velger utvalgets medlemmer den 20. september 2022, og utvalgets første møte er satt til 28.09.2022. Da starter arbeidet som skal ferdigstilles innen juni 2023.  Dette er en helt ny arbeidsform i Moss kommune og medlemmene skal sammen utvikle arbeidsmetoder og bestemme møtehyppighet.
For å få en god sammensetning av medlemmer i utvalget ber vi om at du oppgir alder, hvor i kommunen du bor, skriv litt om deg selv og hvorfor du er interessert i akkurat dette temaet. 

Bli med å utvikle en ny og spennende arbeidsform!

Søknadsfrist er 19.august 2022.


Søknaden kan sendes til post@moss.kommune.no  Merk søknaden: Oppgaveutvalg.

Du finner mer informasjon om oppgaveutvalg her: Oppgaveutvalg - et samarbeid mellom politikere og innbyggere - Hovedportal (moss.kommune.no)