Moss kommune

Mattilsynet advarer mot fritidsfiske i Vansjø.

Advarselen skyldes for høye perfluoroktylsulfonat-verdier, PFOS, i fisk.

Fisk i Vansjø ble analysert for PFOS i 2013/2014. Advarselen er basert på tallene fra 2013/2014. Resultatene ble vurdert på nytt i 2019 etter at ny midlertidig akseptabel ukentlig inntaksverdi (TWI-verdi) ble etablert av EFSA i 2018. Advarselen gjelder alle undersøkte fiskeslag. Abbor, gjedde og gjørs fra ulike deler av Vansjø ble undersøkt. Alle fiskeslagene som er undersøkt og fra alle lokasjonene i innsjøen, viser at Vansjø er betydelig forurenset av PFOS. 

I løpet av vinteren 2020 er det ventet at den midlertidige TWI-verdien for inntak av PFAS-forbindelser, herunder PFOS, vil bli avløst av en permanent TWI-verdi. Det er også ventet at flere av PFAS-forbindelsene vil få etablert en TWI-verdi for maksimalt inntak uten fare for skade. Mattilsynet presiserer at vurderingene er gjort på materiale fra 2013/2014, og at det vil være behov for å vurdere nyere data, siden tilstanden i Vansjø kan ha endret seg (utvasking).

Mattilsynet sier videre at hovedårsaken til PFOS-forurensingen i Vansjø trolig er bruk av brannslukkingsskum fra 1970-tallet og fram til 2007. Stoffet ligger fortsatt i grunnen flere steder og lekker til grunnvann og bekker og videre til Vansjø. Det er allerede utført arbeid for å hindre slik forurensing lekker ut fra brannslukkingsområdet ved Rygge.

 

Kontaktpersoner:
Mattilsynet: Anne Mæland (anne.maeland@mattilsynet.no) og Harald Nordås (harald.nordas@mattilsynet.no)
Miljødirektoratet: Anja Alling (anja.alling@miljodir.no)
Moss kommune: Miljørettet helsevern ved Suzana Akilah (suzana.akilah@moss.kommune.no)