Moss kommune

Hvordan er det å sykle i Moss?

Utrygg, vanskelig eller ufullstendig? Eller bare helt vidunderlig? 

Nå kan du som sykler jevnlig i Moss la din stemme bli hørt om hvordan tilretteleggingen for sykling er – og hvordan den kan bli bedre. Bak initiativet står Syklistenes Landsforening som gjennomfører en landsdekkende undersøkelse.

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse, og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i, utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen ligger blant annet til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen til og med 31. juli.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, og åpen for alle som sykler.

Svar på undersøkelsen her

Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: Generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Resultatene vil bli presentert i september 2022, blant annet på den  nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.