Hvem bør få byggeskikkprisen?

Pikeskolen vant Byggeskikkprisen i 2017 Lotte Olsen Jessa/Moss kommune

Juryen vil gjerne ha forslag fra publikum!

«Moss Bys pris for god byggeskikk» ble opprettet i 1992. Formålet er å motivere til og påskjønne innsats for bedre byggeskikk i Moss. Prisen kan hvert år tildeles det bygget som etter statuettens kriterier og juryens vurdering best har gjort seg fortjent til den.

Prisen kan gis til hus som på en fortjenestefull måte er tilpasset distriktets bygningsmiljø, og som ivaretar og fremhever lokal byggeskikk og håndverkstradisjon. Hus kan være nybygg/tilbygg eller restaurert bygning, eventuelt også utomhusanlegg. Juryen vil gjerne ha forslag fra publikum på kandidater til prisen for årene 2021 og 2022.

Prisen skal normalt tilfalle en bygning/byggeprosjekt som er ferdigstilt i året det er nominert
for. Vi inviterer publikum til å komme med forslag.

Send ditt forslag - frist 25. september 2023

Forslaget sender du  på epost til Moss avis ved Mari Rustad innen 25. september. Forslaget må inneholde:

  • bygningen du foreslår
  • kort begrunnelse
  • forslagsstillers navn og adresse

Hvem står bak prisen

  • Moss avis
  • Østfoldmuseene
  • Rygge Museum og Historielag
  • Selskabet til Moss bys vel
  • Moss Ættehistorielag
  • Moss kommune