Hogst ved Rygge bygdetun

Moss kommune skal hogge granholtet mellom Bygdetunet og Kirkegrenda for å få å etablert en mer stedsegnet skog.