Moss kommune

Har du sett oljesøl?

Etter et oljeutslipp ved kysten av Gøteborg er det nå oppdaget øljesøl også på Østfold-kysten. Man kan forvente at oljen også kommer til å nå oss i Moss, etter at det har truffet kysten av Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Oljen som har nådd land er i form av forholdsvis små, klissete klumper.

Det er satt i gang en interkommunal aksjon mot forurensningen, men kommunene trenger hjelp fra innbyggerne i Moss for å få oversikt over omfanget av utslippet og hvor det er.

– Vi har opprettet et kart hvor folk kan melde inn funn. Vi oppfordrer folk til å registrere funn av olje i kartet, dersom dere finner oljesøl i fjæra eller i strandsonen, sier Inger Marie Bjølseth, miljørådgiver i Moss kommune. 

Ser du noe? Meld inn på dette skjemaet! 

Meld inn oljesøl her!
(Skjemaet er felles for kommunene og ligger på Fredrikstad kommune sin nettside)

Men husk! Oppdager du olje skal du ikke håndtere det selv.  Olja er klebrig, og kan potensielt være giftig, og miljørådgiveren sier folk ikke bør ta på oljen.

– Vi anbefaler ikke privatpersoner å rydde uten egnet utstyr. Registreringer i kartet vil følges opp så fort som mulig, og Skjærgårdstjenesten er engasjert for å rydde opp sølet som avdekkes, sier Bjølseth.
Hun sier at hvis en skulle være uheldig og få oljen på huden, må en vaske godt med såpe og vann, sier Bjølseth.

Kontaktperson i Moss kommune er miljørådgiver Inger Marie Bjølseth
Mobil: 924 93 744, E-post: inger.marie.bjolseth@moss.kommune.no