Gratis parkering ved Fiske på Jeløy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplassen ved Fiske er nå gratis å parkere på. Dette er først og fremst for at pendlere og andre som skal til sentrum, men ikke ønsker å ta med bilen, kan bruke den som innfartsparkering.

Parkeringsplassen kan fritt benyttes av alle, og det trengs ikke parkeringsbevis for å stå gratis her.

Søkt om sensorer for trafikkinfo i sanntid

Det har blitt søkt Viken fylkeskommune om å legge sensorer i Helgerødgata, slik at innbyggere kan få informasjon om trafikkflyten i sanntid. For de som har fleksibilitet i reiseplanene sine, kan dette gjøre det enklere å unngå de tyngst trafikkerte periodene over Kanalbrua. Dette vil ligge åpent på vår nettside straks det er på plass.

Nytt fortau langs Kanalparken

Det nye fortauet langs Logns plass er straks ferdig, og i løpet av august vil det kobles sammen med fortauet på Kanalbrua slik at det blir sammenhengende fortau hele veien. På sikt vil det bli en trygg og fin trasé for syklister og fotgjengere i Bråtengata hele veien fra den gamle Fretex-tomta og ned til Logns plass og Kanalbrua.