Fra høsten av vil tjenesten som omhandler levering av mat til hjemmeboende avvikles

Levering av mat til hjemmeboende avvikles, og det vil derfor ikke inngås nye avtaler fra og med nå.

Etter et vedtak i kommunestyret den 18. juni 2024, vil det fra høsten ikke være mulig å få hjemlevering av mat. Mer informasjon vil bli gitt til nåværende mottakere av matleveringen i god tid før tjenesten avvikles. Det vil ikke inngås nye avtaler om levering av mat hjem fra og med nå.

Relavante dokumenter:

Møteprotokoll kommunestyre 18.06.2024 (PDF, 644 kB)

Nedtrekksplan 2024 - 2027 (PDF, 700 kB)