Forbud mot TikTok og Telegram på jobbtelefonen i kommunen

Moss kommune følger anbefalingen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ber ansatte og folkevalgte med jobbtelefon om å slette appene TikTok og Telegram.

Forbudet gjelder også private telefoner hvor en har koblet seg opp til kommunens systemer,  som for eksempel epost. Pålegget gjelder også nettbrett, pc og andre tjenesteenheter.

Moss kommune har gjennomført en egen informasjonssikkerhetsvurdering av appene, og det er på bakgrunn av denne og anbefalingen fra NSM at kommunedirektør Hans Reidar Ness nå forbyr Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner/jobbenheter.

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at TikTok er eid av et kinesisk selskap. Appen samler inn mye informasjon fra enheter som den er installert på. Telegram er en russisk app. Begge appene utgjør en risiko for at intern informasjon kan bli delt med uvedkommende.

Justis-og beredskapsdepartementet har frarådet de to appene på tjenesteenhetene i departementene, og flere kommuner har fulgt etter.

- Vår vurdering er at disse appene kan true sikkerheten til kommunens systemer, og denne avgjørelsen er derfor nødvendig, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness.

Tips til innbyggerne:

Alle bør være bevisste på hva slags informasjon man gir fra seg på nett. Med noen enkle grep kan du sikre mobile enheter som smarttelefoner, smartklokker, nettbrett og bærbare PCer:
13 råd om sikkerhet på mobile enheter