Forbereder åpning - men Olav Kyrres gate fortsatt stengt ved Gimleveien

Olav Kyrres gate er fortsatt sperret ved Gimleveien inntil videre.

Kommunestyret har vedtatt at sperringer i Olav Kyrres gate skal fjernes, og at gata skal åpnes ved Gimleveien. Kommunen har derfor gjort forberedende tiltak, og klargjort for åpning gjennom å fjerne granittblokker, samt fortau på tvers av gata. I henhold til vedtaket skal det også settes opp nye skilt med 30-sone og vektbegrensninger for tyngre kjøretøy. Dette krever et skiltvedtak for Statens vegvesen, og skiltene vil bli satt opp når dette skiltvedtaket foreligger. 

I forbindelse med åpning av gata skal det i tillegg gjøres en helhetlig vurdering knyttet til oppmerking av sykkeltrasé og parkeringsplasser for bil. I henhold til det politiske vedtaket skal det også vurderes bruk av fartsmåleskilt som trafikksikkerhetstiltak i de berørte gatene. 

Inntil skiltvedtaket foreligger og vurderinger som beskrevet er gjennomført, er Olav Kyrres gate stengt ved Gimleveien.

Her finner du vedtaket som ble gjort i kommunestyret 18. juni, se sak 073/24:
Protokoll - Kommunestyret - 18.06.2024