Moss kommune

Er du opptatt av det som skjer i Moss sentrum? Hold av 19. oktober!

Er du gårdeier eller bare opptatt av alt det spennende som skjer i Moss sentrum? Hold av 19. oktober! Da ønsker nemlig Byliv moss velkommen til en hyggelig og inspirerende ettermiddag hvor temaene byliv, kultur, samarbeid og byutviklingsprosjekter blir løftet frem.

Når og hvor

Velkommen 19. oktober kl. 17.30 i Samfunnssalen, Kirkegata 13. Husk å hente ut din gratisbillett her:

Gratisbillett

Program 

17.30 – 17.55:
Småprat, kaffe og enkel servering

17.55 – 18.00:
Velkommen v/ Kristin Utakleiv Moss I Sentrum

18.00 – 18.10
Moss kommune oppdaterer
Innleder: Ordfører i Moss kommune, Hanne Tollerud

18.10 – 18.30
Sentrumsutviklingen og Byliv Moss
Innleder: Direktør miljø, plan og teknikk i Moss kommune, Torunn Årset

18.30 – 19.00
Er Moss sitt renommé et hinder for kommunen og byens utvikling?
Vi får besøk av Jan Bichfeldt, daglig leder i BTF Innsikt og Elisabeth Rustand, markedsrådgiver i Fehuset som vil
gi oss litt oss litt fakta og tanker på hvorfor dette er viktig i kommuner og byens utvikling.

19.00 – 19.15
Pause

19.15 – 19.55
Hva skjer i Moss?
Hør mer fra en av byens store utviklere, bli oppdatert på noen av de spennende prosjektene som er i gang og som planlegges, og hør mer om hvordan et hotell i sentrum kan ha en viktig rolle i byens utvikling.
Innledere: Hans Olav Bjerketvedt, leder i Bolig & Eiendomsutvikling AS og Petter Wilhelmsen, Direktør Hotel Riviera