Moss kommune

Er du mellom 16 og 20 år og vil bidra til at barn i Moss får en god og trygg oppvekst?

Vi skal sammen kartlegge og utforske hvordan barn og familier kan få støtte før utfordringer i hverdagen vokser seg store og blir vanskelige å løse.

Hva betyr det å være med?

  • Du vil få mulighet til å gjøre en forskjell for barn og unge, et gavekort på 500 kr. og en attest og referanse som kan brukes videre i arbeidslivet.
  • Du får samarbeide i team med andre ungdommer fra Moss med ulike bakgrunner og erfaringer.
  • Du får lære forskjellige metoder for å utforske et tema. Det kan være intervju, besøke barneverntjenesten, familieteam etc. Du er selv med på å bestemme hva vi skal gjøre.

Vi møtes på Skarmyra café hver tirsdag kl. 16.00 – 18.00 i syv uker. Oppstart er tirsdag 18. oktober 2022.

Barn, unge og familier kan oppleve utfordringer i hverdagen som over tid vokser seg store og alvorlige. Noen ganger kan foresatte ha utfordringer som gjør at de ikke klarer å gi god nok omsorg til barna. Andre ganger kan det være at barn og unge opplever mobbing, konflikter i hjemmet, utenforskap med mer. Dette trenger vi din hjelp til å finne løsninger på. 

Meld deg på nå!
Søknadsfrist fredag 30. september. Send inn søknadsskjema på nett eller kontakt Beate Anonsen beate.anonsen@moss.kommune.no, tlf. 93 48 47 35 for mer informasjon eller hjelp til å søke.