Moss kommune

Dialogmøte om fastlegeordningen

Onsdag 7. desember avholdes et dialogmøte mellom representanter fra fastlegene i Moss, medlemmer av hovedutvalg for helse og mestring og administrasjonen.

I hovedutvalgets møte 22. november ble utfordringene fastlegeordningen står ovenfor diskutert og det ble bestemt å avholde et dialogmøte for å vurdere felles tiltak. 

Møter der folkevalgte og administrasjonen drøftet aktuelle saker skal holdes åpne. Det er mulig å overvære møtet som tilhører.

Tid og sted:

Onsdag 7. desember kl. 19:00 i formannskapssalen i Moss rådhus.