Åpent møte om ny kanalbro 30. mai

Østfold fylkeskommune inviterer til åpent møte om “Fylkesvei 317 Ny kanalbru i Moss”  torsdag 30. mai kl. 18.00 i Samfunnssalen. 

Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 317 Helgerødgata-Kanalbrua. På møtet 30. mai vil de presentere forslaget til reguleringsplan for fylkesvei 317 Helgerødgata – Kanalbrua, som skal avklare løsningen for ny kanalbru og framtidig gateprofil for Helgerødgata. De vil også svare på eventuelle spørsmål til det som bli presentert. 

Du finner mer informasjon om møtet og veiprosjektet på nettsiden til Østfold fylkeskommune:

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss