Moss kommune

KLP er pensjonsleverandør for nye Moss kommune og overtar fra mars utbetaling av pensjon for pensjonister som var i Moss kommunale pensjonskasse

Ansatte som i løpet av 2019 har vært i Moss og Rygge kommuner i henholdsvis 25 og 40 år, ble torsdag 27. februar hedret av ordfører og rådmann.
Se flere bilder nederst i artikkelen.

  Mandag den 10. februar ble Gubbeskogen FUS barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage. 

Skoggata åpnet sine flotte og sentrumsnære lokaler for et nytt aktivitetssenter for den eldre garde 4 februar 2020. Her holder vi kroppen og toppen i form og det er hyggelig å skravle med folk. Foreløpig er dette tilbudet to ganger i uka og det jobbes med å utforme tjenesten videre. 

 Tirsdag 25. februar kl. 17.30 arrangerer Design og arkitektur Norge (DOGA) sammen Moss kommune ByGlød-samtale på Bylab i gågata. Velkommen!

 Vogtsamlingen i Mossebibliotekene består av ca. 2000 bilder med Mossehistorie. Bildene blir nå gjort tilgjengelig på Digitalt museum og alle som interesserte kan kikke på bildene som nå er lagt ut.

Lekeplassen på Kirketorget, skøytebanen og skateparken tiltrekker flere store og små til sentrum i Moss for lek og morro. Behovet for flere toalettfasiliteter har økt i takt med antall besøkende og i dag, endelig, ble to nye offentlige toaletter åpnet, et på Kirketorget og et ved skateparken på Myra.

Hovedutvalg for helse og mestring startet det nye året med å ha sitt første i  2020-møte på Ekholt sykehjem tirsdag 28. januar. Det er nytt i Moss kommune å legge politiske møter ute i tjenestene.